Wednesday, February 18, 2009

WRITE! WRITE! WRITE!

Para sa mga nais sumali sa paligsahan ng CANVAS na 2009 ROMEO FORBES CHILDREN'S STORY WRITING COMPETITION, meron pang humigit-kumulang na isang buwan para isulat ang inyong mga obra't ipasa. Mabuhay!!

For those who still want to join the 2009 ROMEO FORBES CHILDREN'S STORYWRITING COMPETITION of CANVAS, you still have almost a month to write your masterpiece and submit. Good Luck!!!

No comments: